Uitgangspunten | coaching

Uitgangspunten

Uitgangspunten.

Bij Coaching aan perspectief werk je aan jezelf om daarmee de regie over je eigen leven weer op te pakken.

Merk je dat je ergens weerstanden ondervindt of ben je op zoek naar je motivatie, maak dan een afspraak bij Coaching aan Perspectief.
Ik help je om de juiste drijfveren weer te vinden of de weerstanden inzichtelijk te maken. Samen kijken we dan wat er moet gebeuren om hier verder aan te werken en het stuur zelf weer in handen te krijgen.

Vertoon je tekenen van stress of ben je onzeker over je verdere loopbaanontwikkeling of merk je als leidinggevende
dat je de medewerkers niet goed meer kan bereiken of motiveren, dan kan Coaching aan Perspectief je daarin ondersteunen.

Af en toe enige weerstand is heel normaal. Blijven hangen in weerstand of routine kan belemmerend werken.

Daarnaast heeft Ieder mens behoefte aan bevestiging en een compliment.

Als Coach werken we samen aan vastgeroeste gewoontes en onbewust gedrag. Immers van iets, waar wij zelf geen weet van hebben, kunnen wij ook niet bijsturen of veranderen.

“Wie als enig gereedschap een hamer heeft, ziet ieder probleem als een spijker”.

Willen investeren in jezelf voor een duurzame relatie of een duurzaam resultaat. Met die basis en een heldere grondhouding gaan we zoeken naar harmonie, balans en ontwikkelingsmogelijkheden.
Werken aan houding en gedrag, mentaliteit en onderliggende emoties, in relatie tot de weerstand(en), geeft aan het einde van het coaching traject voldoening en zicht op verder handelen.

Bij Coaching aan Perspectief zult u zich op uw gemak voelen en vindt u de rust om te kunnen spiegelen.
Spiegel(en) bij coachen is dat ik de ideeën van de gecoachte terug koppel en vragen stel zodat de gecoachte zelf tot een groter inzicht komt.

Kees werkt vanuit zijn hart en interesse in anderen.
Hij gaat, naast eigenheid en eigenwaarde, uit van het feit dat ieder mens uniek is en talenten kan inzetten of gebruiken.

Kees: “Coachen is een samenwerkingsrelatie tussen Coach en Coachee waarbinnen men samen verantwoordelijk is voor het eindresultaat.”

Kees maakt, na een intake en match, heldere doelafspraken en spreekt gezamenlijk een te behalen en vooraf gewenst eindresultaat af.
Samen met de coachee wordt er gebouwd aan zelfregie en eigenaarschap, eigen kracht en motivatie.